Bjørn Skåret

Bjørn Skåret er født i Trysil 20.11.1937. Lærerprøve fra Elverum off. lærerskole (1964) og tilleggs-utdannelse ved Universitetet i Oslo (1966/1968).

Litterært arbeid

Ga i 1995 ut boka OVER GRENSEN – Kuréren som gikk ut i kulden og ble sveket av sine egne om sin far Oddleif O. Skåret, motstandspioner og dobbeltagent under siste krig. Boka måtte utgis på eget, nystiftet forlag. Den fikk god omtale i bl.a. avisene Aftenposten, Arbeiderbladet, Klassekampen og Den illegale forenings organ FRI PRESSE.  Terningkast 6 i Østlendingen.

I 2008 ga han ut GRANSKINGEN – Forsinket rapport fra en varsler, om en lokal skandalesak fra 1991 som vakte interesse langt utenfor Trysils grenser.  Forfatteren var selv en av pådriverne i saken og setter sin egen sykmelding og AFP-pensjon i etterkant i klar forbindelse med sjokket ved å oppleve fra orkesterplass myndighetenes hvitvasking av offentlig korrupsjon.

Heftet Rettferdighet bør skje (2018) er en dokumentasjon av forfatterens forgjeves forsøk i ettertid på å få rapporten fra fylkesmann Nordlis granskingsutvalg erklært død og maktesløs.

Boka HVORDAN VI BLE LURT – om Bernkonvensjonen som rovdyrpolitisk dokument ble utgitt i 2016 i forkant av Stortingets behandling av regjeringens såkalte «ulvemelding». Boka gjennomgår ulike faser i rovviltkonflikten, med særlig vekt på det skjulte samarbeidet mellom norske miljøbyråkrater og aktivister innenfor miljøbevegelsen med sikte på å gjeninnføre en såkalt levedyktig bestand av ulv innenfor Norges grenser ved hjelp av feiltolkninger av Bernkonvensjonen.

Hvilket nummer ringte Ljungberg? (høsten 2020) tar opp spørsmålet om hvorfor det ble stille mobilisering den 9. april 1940 – og gir et nytt svar på spørsmålet.

Bjørn Skåret er en aktiv samfunnsdebattant. Han har ellers bidratt med sangtekster til musikkspillet Kanalen og skrevet Røster frå Bjønnåsen – et knippe monologer omkring Ljørdals-konflikten – framført i 2007 i forbindelse med markeringen av minnet om landets lengste skogsarbeiderkonflikt.

Medlem av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO).

Bjørn Skåret

Utgivelser

Hvilket nummer ringte Ljungberg?

Hvilket nummer ringte Ljungberg?

- Bjørn Skåret

56 sider

Forlagets omtale
Undersøkelseskommisjonen av 1945 gjorde regjeringen Nygaardsvold ansvarlig for at det ble stille mobilisering den 9. april 1940, og dette har i hovedsak også vært historikernes oppfatning. Dette blir gjerne framstilt slik: Regjeringen trodde den hadde vedtatt alminnelig åpen mobilisering. Men fordi de manglet kjennskap til mobiliseringsreglementet og militær terminologi,

vedtok de en delvis og dermed stille mobilisering som innebar at innkallingen skulle sendes ut med brev til hver enkelt soldat med beskjed om frammøte om tre dager. På et tidspunkt da fienden allerede stod i landet!   

Forfatteren av «Hvilket nummer ringte Ljungberg?» påviser at den tidslinjen som hittil er lagt til grunn, ikke stemmer, noe som videre åpner opp for en helt annen rekkefølge av sentrale begivenheter enn det som hittil er lagt til grunn. Sammenholdt med kildemateriale som var ukjent for kommisjonen – og som kaster nytt lys over hvilke motiver som styrte - blir en helt ny forklaring lansert.  Som trolig vil få leseren til å nikke: Ja - så enkelt var det, tross alt!

150,-

Hvordan vi blir lurt

Hvordan vi blir lurt

- Bjørn Skåret

Utgitt 2016
124 sider

«Som skildring av ein politisk prosess, med pressgrupper, makt og avmakt, holdt manus høg standard. Boka bør bli lagt merke til.» - Andreas Skartveit

«Han er etter min og andres oppfatning ikke en troverdig person (...) Skåret får bare surre videre med sitt»      -Viggo Ree, billedkunstner

«Bjørn Skåret framsto som så lite troverdig i det jeg kan huske  fra hans ulike avisinnlegg at jeg ikke vil kaste bort egen tid med noe som har med ham å gjøre» - Roar Solheim, 1.konservator

150,- 

Granskingen - forsinket rapport fra en varsler

Granskingen - forsinket rapport fra en varsler

- Bjørn Skåret

Utgitt 2008
272 sider

«Hva Bjørn Skåret skriver i sin paranoia, det driter jeg i»

Martin Gran (tidl. rådmann)

150,-

Rettferdighet bør skje

Rettferdighet bør skje

- Bjørn Skåret

Utgitt 2018
46 sider, A4-format

Svart kvitbok om offentlige overgrep, offentlig tildekking og offentlig fortielse.  

100,-

Spesialrabatt

Spesialrabatt

Granskingen - forsinket rapport fra en varsler + Rettferdighet bør skje

- Bjørn Skåret

200,-

Om så himmelen faller

Om så himmelen faller

- Bjørn Skåret

Under arbeid