Utsyn frå Fregn

Offentlig løgn forgifter alt og skal bekjempes

Krysspeiling

05 november 2020

Kart og kompass er nyttige hjelpemidler for å finne fram i ukjent terreng. I august i år, under et besøk i Riksarkivet for å sjekke et par løse tråder i et bokmanus om den stille mobiliseringen i 1940, kom jeg uforvarende over at en avmerket fjelltopp bare var en liten knaus og i tillegg var helt uforståelig feilplassert. KLIKK på tittel for å lese mer.

Fluggua (fluen, flua, fluga)

28 september 2020

I min barndoms lesebok (Nordahl Rolfsen) stod forteljinga om fluggua. Den var så moderne (forteljinga, ikkje fluggua) at til og med noko så nytt og uvanleg som bil vart omtala. KLIKK på tittel for å lese mer.

Eit måleri

07 september 2020

Eg tykkjer det kan passe å opne bloggen «Utsyn frå Fregn» med dette utsynet mot Fregn frå september 1943 (og bytte målform for ei stund). KLIKK på tittel for å lese mer.