Utsyn frå Fregn

Offentlig løgn forgifter alt og skal bekjempes

DET VÅRES

11 april 2022

Litt mer om mytene om 9. april

Et ubesvart anrop

05 juli 2021

3. mars 2018 sendte undertegnede et brev til Statsministerens kontor. Klipp på tittelen og les brevet.

E-post fra Thor Solberg

01 juli 2021

Nylig avdøde Thor Solberg – tidligere redaktør av Østlendingen – sendte denne kommentaren etter å ha fått kopi av epost-korrespondansen med den saksbehandleren som vurderte Odvar Nordlis habilitet i rådmannssaken. KLIKK på tittelen for å lese.

Krysspeiling

05 november 2020

Kart og kompass er nyttige hjelpemidler for å finne fram i ukjent terreng. I august i år, under et besøk i Riksarkivet for å sjekke et par løse tråder i et bokmanus om den stille mobiliseringen i 1940, kom jeg uforvarende over at en avmerket fjelltopp bare var en liten knaus og i tillegg var helt uforståelig feilplassert. KLIKK på tittel for å lese mer.

Eit måleri

07 september 2020

Eg tykkjer det kan passe å opne bloggen «Utsyn frå Fregn» med dette utsynet mot Fregn frå september 1943 (og bytte målform for ei stund). KLIKK på tittel for å lese mer.