Utsyn frå Fregn

Offentlig løgn forgifter alt og skal bekjempes

Mysteriet har funnet sin løsning etter tre år

18 september 2023

Jeg har helt siden jeg ga ut boka HVILKET NUMMER RINGTE LJUNGBERG?, forsøkt å få svar på hvorfor det mobiliseringsreglementet som gjaldt den 9. april 1940, er forsynt med en påskrift om at det er fastsatt ved Kgl.res. den 24. juli 1935 – ettersom det ikke var noe regjeringmøte hos kongen denne dagen. Se mer her!

DET VÅRES

11 april 2022

Litt mer om mytene om 9. april

Et ubesvart anrop

05 juli 2021

3. mars 2018 sendte undertegnede et brev til Statsministerens kontor. Klipp på tittelen og les brevet.

E-post fra Thor Solberg

01 juli 2021

Nylig avdøde Thor Solberg – tidligere redaktør av Østlendingen – sendte denne kommentaren etter å ha fått kopi av epost-korrespondansen med den saksbehandleren som vurderte Odvar Nordlis habilitet i rådmannssaken. KLIKK på tittelen for å lese.