E-post fra Thor Solberg

(Nylig avdøde Thor Solberg – tidligere redaktør av Østlendingen - sendte denne kommen-taren etter å ha fått kopi av epost-korrespondansen med den saksbehandleren som vurderte Odvar Nordlis habilitet i rådmannssaken.*)

 

Kjære Bjørn

Du begynner jo å få synopsis til bind nr. to i din varslerlitteratur som kan bli en ganske fenomenal thriller med departemental saksbehandling og misbruk (en type misbruk) av småjenter på prøve. Ganske utrolig sak etter hvert. Et godt råd: Fortsett korrespondanse og gå dem etter i sømmene, kanskje deres lettvinte saksbehandling gir deg et gratis manus for thrilleren? Selvsagt vil de påberope seg at du er en kranglefant i sjumilsskogene, at alle frister er gått ut og at det hele er ondsinnet slarv.

 

Men – poenget er at her møter de en profesjonell historiker med muskler og kondisjon og med en metodikk de ikke aner hva er, de skjønner neppe at de for lengst er ute på glattisen uten å ane hvor glatt det er der, men muligens er de dumme nok til å bli med på ferden og rote seg bort i villniset.

Jeg tror gjerne at hun dama her har glemt det meste, men det som er skremmende, er at hun er blitt gissel i et system hvor hun senere blir sannhetsvitne i ymse retninger og sammenhenger og at subjektivt utvalg i et slentrende arkiv hvor noen har luket ut det som senere kanskje vil vise seg å være avslørende…?

Når jeg hører om det du nå ruller opp, tenker jeg alltid på «Olga Tåtmyrsvingen» (som jo ikke eksisterer) – hvilken sjanse skulle hun hatt til å komme til bunns i noe som helst?

 

Det er jo godt at vi har somme som deg; at de gir fanden i å ta deg alvorlig, må du leve med, men undervegs kan du ha det moro og vite at du gir dem et snev av søvnløshet. Bare så synd at du ikke har et parti som gir deg 30 000 kr og en sekretær for å sammenstille myter, eller det tryslinger vel kaller «reint jug».

 

Stå på lykke til, kjøp en ny kagge hvitvin og kos deg med madammen. Det er medisin, er min erfaring.

Hils alle tryslinger og hytteeiere som surver over en slant i eiendomsskatt mens mye av verdens barn sulter i hjel!

Vennlig hilsen

Thor S.

 

*) Rettferdighet bør skje (Fregn Forlag, nettutgave 2021, s. 32)


Et ubesvart anrop

05 juli 2021

3. mars 2018 sendte undertegnede et brev til Statsministerens kontor. Klipp på tittelen og les brevet.

Krysspeiling

05 november 2020

Kart og kompass er nyttige hjelpemidler for å finne fram i ukjent terreng. I august i år, under et besøk i Riksarkivet for å sjekke et par løse tråder i et bokmanus om den stille mobiliseringen i 1940, kom jeg uforvarende over at en avmerket fjelltopp bare var en liten knaus og i tillegg var helt uforståelig feilplassert. KLIKK på tittel for å lese mer.