Et historisk falsum

Et historisk falsum

Et historisk falsum

 ET HISTORISK FALSUM

Dette er forsiden av det mobiliseringsreglementet som var gjeldende den 9. april 1940. Som det framgår, skal det ha blitt fastsatt ved kgl.res. den 24. juli 1935.

To offentlige kommisjoner, en sivil og en militær, gransket myndighetenes ansvar for det som skjedde i forbindelse med det tyske angrepet. De la begge til grunn at denne opplysningen er korrekt og at regjeringen Nygaardsvold hadde ansvaret for at det gikk ut ordre om stille mobilisering fordi de ikke var kjent med det reglementet de selv hadde fremmet for Kongen i statsråd.

Det krigshistoriske miljøet i etterkrigstiden har akseptert den status som reglementet på denne måten har blitt tillagt, og har videreført synspunktet til nye generasjoner. Den minst kritiske konklusjon er framført av professor Ole Kristian Grimnes, krigshistorikernes nestor i Norge, og lyder slik:

”UKs redegjørelse må betraktes som uttømmende og definitiv når det gjelder hva Regjeringen vedtok og mente at den vedtok om mobiliseringen i morgentimene 9. april. Regjeringens intensjon var klar, men den omsatte det i et vedtak som var mer begrenset enn intensjonen. For så vidt er det åpenbart at Regjeringen behandlet mobiliseringsspørsmålet ukyndig og klossete.-”

 

Boka «Hvilket nummer ringte Ljungberg?» ble lansert den 1. oktober 2020. Her blir det dokumentert at det ikke var noe statsråd den 24. juli 1935. Den offisielle skriftserien «Lovtidende» bekrefter at det ikke finnes noen kgl.res. om fastsetting av mobiliseringsregler i 1935.

Dette mener jeg gir grunnlag for å hevde at «Mobiliseringsregler for Landforsvaret» aldri ble lagt fram til politisk behandling. Det var et hemmelig, militært dokument, utarbeidet i Generalstabens mobiliseringsavdeling og angivelig godkjent av Kommanderende General.

Både boka og mine forsøk på å gjøre forholdet kjent gjennom mediene eller ved direkte henvendelse til forskningsinstitusjoner og faghistorikere, har bare avfødt den store stillhet. Jeg skal ta en tenkepause før jeg sier hva jeg mener om det.

Bjørn Skåret


Mysteriet har funnet sin løsning etter tre år

18 september 2023

Jeg har helt siden jeg ga ut boka HVILKET NUMMER RINGTE LJUNGBERG?, forsøkt å få svar på hvorfor det mobiliseringsreglementet som gjaldt den 9. april 1940, er forsynt med en påskrift om at det er fastsatt ved Kgl.res. den 24. juli 1935 – ettersom det ikke var noe regjeringmøte hos kongen denne dagen. Se mer her!