Om Fregn Forlag

Fregn Forlag AS ble stiftet i februar 1995 for å få en utgiver av boka OVER GRENSEN om min far, Oddleif O. Skåret, og hans virksomhet under krigen 1940–45 som kurér, grense-kontakt på den første regjeringsruta - og som dobbeltagent.

Senere ga forlaget ut to bøker med tekster og akvareller av Finn Moen: MØTE MED VANDREREN og Å KOMME TILBAKE

I 1997 skrev og utga jeg et lite hefte om Bernkonvensjonen som rovdyr-politisk verktøy under tittelen Hvordan vi ble lurt.

Alt dette er nå utsolgt.

GRANSKINGEN - Forsinket rapport fra en varsler, ble utgitt i 2008. 

Aksjeselskapet ble oppløst i 2009, og forlaget gjenoppstod som enmanns-foretak under navnet Fregn Forlag Bjørn Otter Skaaret. 

Boka "Hvordan vi blir lurt" - en videreføring av heftet fra 1997 - ble utgitt i 2016. Restopplaget av GRANSKINGEN blir nå delt ut gratis (Trysil folkebibliotek).

 

For tiden arbeider vi med nyutgivelse av EIN FJELLGARD av Halvor Floden

 

Trysil den 8. oktober 2017                                                           Bjørn Skåret