Fjellet Fregn

Fregn-fjellet sett fra Litlhammarn. Til venstre i forgrunnen: Storhammarn. Foto Trygve Opseth

 

Navnet "Fregn"

Ingen vet sikkert hva navnet på fjellet betyr, men i norrøn ordbok (Leiv Heggstad) finner vi oppslagsordet «freknóttr» (a) som betyr «lysflekket» eller «fregnet». Det kan passe bra.

Vi har også hunkjønnssubstantivet «fregn» som betyr «tidend» eller «fretnad» (melding eller bud). Det har sammenheng med verbet «fregna» som kan bety både «spørre» og «få greie på», men dette har neppe noe med fjellet vårt å gjøre. Én som spør og «fræger» ble kalt «frægviss» i norrøn tid. «Frågvis» sier svenskene. Men Fregn Forlag sender gjerne ut noen meldinger, og vi stiller spørsmål selv om det blir langt mellom svarene.

 

En ensom alm i grenseland

Artikkel av Anders Often i det botaniske tidsskriftet "Blyttia" om almen i Fregn.

Les artikkel

 

Fulufjellet nasjonalpark med Fregn naturreservat

4. Fulufjellet nasjonalpark med Fregn naturreservat

Fulufjellet nasjonalpark ble stiftet 26. mai 2012. Etableringen bidrar til å sikre verneverdier som er knyttet til Fulufjellet.

Les mer