Endre teksten ved å klikke på Rediger i tekstens ramme

Saksbehandlerens versjon

Endre teksten ved å klikke på Rediger i tekstens ramme

Det essensielle i forbindelse med Rådmannssaken er ikke svarene, men spørsmålene. Naturligvis var det av betydning å få fastslått om rådmannen hadde gjort seg skyldig i brudd på lov og reglement og egen instruks, som var utgangspunktet for saken. Men det var et helt annet spørsmål som løftet den opp fra lokalt til rikspolitisk nivå:
Var fylkesmann Nordli habil ?
Spørsmålet ble stilt. Og det ble besvart. Av Nordli. Av det utvalg som var nedsatt for å vurdere saken. Og av departementet. Nordli svarte ja. Utvalget svarte ja. Departementet svarte at spørsmålet var irrelevant i forhold til saken.
Dermed er det et helt nytt spørsmål som framstår som viktigst:
Hvorfor uttalte departementet at spørsmålet om
fylkesmann Nordlis habilitet var irrelevant for saken?

Det spørsmålet kan en finne svar på i dette heftet. Det viktigste dokumentet, som her for første gang blir offentliggjort, er referatet av en korrespon-danse per e-post med den saksbehandleren i Arbeids- og administrasjons-departementet som hadde spørsmålet om Nordlis habilitet til vurdering.

Endre teksten ved å klikke på Rediger i tekstens ramme